SIKAR DIVISION

                     
Name of officers Designation Place Mobile No. Std. Code Office Resi. Fax No. E-mail ID Room No. Ext. No.
Sh. Pramod Kumar Jt DAg Sikar 9413005213 1572 274151 - 274912 jdagr.sikar.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Ajeet Singh  DDAg Sikar 9414305880 1572 274912 - 274912 ddagr.sikar@rajasthan.gov.in - -
Sh. Rajendra Singh DDAg Jhunjhunu 9460844636 1592 232402 - 232402 ddagr.jhu.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Harish Mehra DDAg Nagour 9983254570 1582 240859 - 243695 qddagr.nag1.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh Ram Karan Saini PD ATMA Jhunjhunu 9414316449 1592 232402 - 232402   - -
Sh. S N Gadhwal PD ATMA Sikar 9785217709 1572 274069 - 274912 - - -
Mahesh kumar sharma PD ATMA Nagour 9414273615 1582 240859 - - pdatma_nagaur@rediffmail.com - -
Sh. Vijay pal Kaswa ADAg Jhunjhunu 9413568603 1592 235023 - 232402 adagr.jhunjhnu.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Panna Lal Jat (Charge) ADAg Kuchaman City 9982277648 1586 220800 - - adagr.kuchaman.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Ram Prakesh Beda (off) ADAg Mertacity 9460783107 1590 220380 - 220380 adagr.merta.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Dharamveer Dudi ADAg Chirawa 9460265407 1596 222389 -   adagr.chirava.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Om Prakesh ADAg Sikar 6377252330 1572 274027 - 274027 adagr.sikar.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Mohan Singh Bijarniya ADAg Srimadhopur 9413345006 1575 250582 - 250206 adagr.srimadhopur.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Uttam Singh 

DD Agro

 

DD Agro 9928886819