मौसम और फसल बीमा

मौसम और फसल बीमा
Notifications Weather Based Data - Rajasthan
  Online Progress Data 16 Oct 2017 - 31 Dec 2017
  Ajmer
  Alwer
  Banswara
  Baran
  Barmer
  Bhartpur
  Bhilwara
  Bikaner
  Bundi
  Chittorgarh
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Hanumangarh
  Jaipur
  Jaisalmer
  Jalore
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Jodhpur
  Karauli
  Kota
  Nagaur
  Pali
  Pratapgarh
  Rajsamand
  Swaimadhopur
  Sikar
  Sirohi
  Shiganganagr
  Tonk
  Udaipur
  Online Progress Data 01 July 2017 - 15 Oct 2017
  Ajmer
  Alwer
  Banswara
  Baran
  Barmer
  Bhartpur
  Bhilwara
  Bikaner
  Bundi
  Chittorgarh
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Hanumangarh
  Jaipur
  Jaisalmer
  Jalore
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Jodhpur
  Karauli
  Kota
  Nagaur
  Pali
  Pratapgarh
  Rajsamand
  Swaimadhopur
  Sikar
  Sirohi
  Shiganganagr
  Tonk
  Udaipur
  Online Progress Data 01 April 2017 - 30 June 2017
  Ajmer
  Alwer
  Banswara
  Baran
  Barmer
  Bhartpur
  Bhilwara
  Bikaner
  Bundi
  Chittorgarh
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Hanumangarh
  Jaipur
  Jaisalmer
  Jalore
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Jodhpur
  Karauli
  Kota
  Nagaur
  Pali
  Pratapgarh
  Rajsamand
  Swaimadhopur
  Sikar
  Sirohi
  Shiganganagr
  Tonk
  Udaipur
  Online Progress Data 01 Jan 2017 - 31 March 2017
  Ajmer
  Alwer
  Banswara
  Baran
  Barmer
  Bhartpur
  Bhilwara
  Bikaner
  Bundi
  Chittorgarh
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Hanumangarh
  Jaipur
  Jaisalmer
  Jalore
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Jodhpur
  Karauli
  Kota
  Nagaur
  Pali
  Pratapgarh
  Rajsamand
  Swaimadhopur
  Sikar
  Sirohi
  Shiganganagr
  Tonk
  Udaipur
  Online Progress Data 01 July 2016 - 31 Dec 2016
  Ajmer
  Alwar
  Banswara
  Baran
  Barmer
  Bharatpur
  Bhilwara
  Bikaner
  Bundi
  Chittorgarh
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Hanumangarh
  Jaipur
  Jaisalmer
  Jalore
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Karauli
  Kota
  Nagaur
  Pali
  Pratapgarh
  Rajsamand
  Sawai Madhopur
  Sikar
  Sirohi
  Sri Ganganagar
  Tonk
  Udaipur
  Online Progress Data 01 - 15 April 2016
  Alwar
  Banswara
  Baran
  Bharatpur
  Bikaner
  Bundi
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Ganganagar
  Jaipur
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Karoli
  Kota
  Nagaur
  Sawai Madhopur
  Sikar
  Udaipur
  Online Progress Data 22 - 31 March 2016
  Alwar
  Banswara
  Baran
  Bharatpur
  Bikaner
  Bundi
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Ganganagar
  Jaipur
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Karoli
  Kota
  Nagaur
  Sawai Madhopur
  Sikar
  Udaipur
  Online Progress Data 15 - 21 March 2016
  Alwar
  Banswara
  Baran
  Bharatpur
  Bikaner
  Bundi
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Ganganagar
  Jaipur
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Karoli
  Kota
  Nagaur
  Sawai Madhopur
  Sikar
  Udaipur
  Online Progress Data 01 - 07 March 2016
  Alwar
  Banswara
  Baran
  Bharatpur
  Bikaner
  Bundi
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Ganganagar
  Jaipur
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Karoli
  Kota
  Nagaur
  Sawai Madhopur
  Sikar
  Udaipur
  Online Progress Data 22 - 29 February 2016
  Alwar
  Banswara
  Baran
  Bharatpur
  Bikaner
  Bundi
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Ganganagar
  Jaipur
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Karoli
  Kota
  Nagaur
  Sawai Madhopur
  Sikar
  Udaipur
  Online Progress Data 15 - 21 February 2016
  Alwar
  Banswara
  Baran
  Bharatpur
  Bikaner
  Bundi
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Ganganagar
  Jaipur
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Karoli
  Kota
  Nagaur
  Sawai Madhopur
  Sikar
  Udaipur
  Online Progress Data 01 - 14 February 2016
  Alwar
  Banswara
  Baran
  Bharatpur
  Bikaner
  Bundi
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Ganganagar
  Jaipur
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Karoli
  Kota
  Nagaur
  Sawai Madhopur
  Sikar
  Udaipur
  Online Progress Data 01 - 31 January 2016
  Alwar
  Banswara
  Baran
  Bharatpur
  Bikaner
  Bundi
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Ganganagar
  Jaipur
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Karoli
  Kota
  Nagaur
  Sawai Madhopur
  Sikar
  Udaipur
  Online Progress Data 16 - 31 December 2015
  Alwar
  Banswara
  Baran
  Bharatpur
  Bikaner
  Bundi
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Ganganagar
  Jaipur
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Karoli
  Kota
  Nagaur
  Sawai Madhopur
  Sikar
  Udaipur
Notification MNAIS Rabi 2015-16 (CHOLA MANDLAM)  
Notification MNAIS Rabi 2015-16 (Universal Sompu)  
Notification MNAIS Rabi 2015-16 (ICICI Lombard)  
Notification MNAIS Rabi 2015-16 (HDFC ERGO)  
Notification WBCIS Rabi 2015-16 (AIC)  
Notification WBCIS Rabi 2015-16 (Bajaj)  
Notification WBCIS Rabi 2015-16 (CHOLA MANDLAM)  
Notification WBCIS Rabi 2015-16 (HDFC ERGO)  
Notification WBCIS Rabi 2015-16 (SBI)  
  Online Progress Data 1 - 30 September 2015
  Alwar
  Banswara
  Baran
  Bharatpur
  Bikaner
  Bundi
  Churu
  Dausa
  Dholpur
  Dungarpur
  Ganganagar
  Jaipur
  Jhalawar
  Jhunjhunu
  Karoli
  Kota
  Nagaur
  Sawai Madhopur
  Sikar
  Udaipur
Notification MNAIS Kharif 2015 (CHOLA) Baran
  Online Progress Data 1 - 31 July 2015
Notification MNAIS Kharif 2015 (HDFC) Alwar
Notification MNAIS Kharif 2015 (ICICI LOMBARD) Banswara
Notification MNAIS Kharif 2015 (CHOLA) Baran
Notification MNAIS Kharif 2015 (UNIVERSAL SOMPO) Bharatpur
Notification MNAIS Kharif 2015 Cotton (ICICI LOMBARD) Bikaner
WBCIS Kharif 2015 Notification (AIC) Bundi
WBCIS Kharif 2015 Notification (BAJAJ) Churu
WBCIS Kharif 2015 Notification (CHOLA) Dausa
WBCIS Kharif 2015 Notification (HDFC) Dholpur
WBCIS Kharif 2015 Notification (SBI) Dungarpur
Revised Notification MNAIS Rabi 2014-15 (AIC) Jaipur
Revised Notification MNAIS Rabi 2014-15 (BAJAJ) Jhalawar
Revised Notification Rabi 2014-15 (FUTURE) Jhunjhunu
Revised Notification MNAIS Rabi 2014-15 (FUTURE MNAIS) Karauli
Revised Notification MNAIS Rabi 2014-15 (HDFC) Kota
Revised Notification MNAIS Rabi 2014-15 (IFFCO) Nagaur
Revised Notification Rabi 2014-15 DATE CHANGE Sawai Madhopur
Notification MNAIS Rabi 2014-15 (AIC) Sikar
Notification MNIAS Rabi 2014-15 (Future) Sri Ganganagar
  Udaipur
Notification MNAIS Rabi 2014-15 (HDFC) Online Progress Data 21st to 30th June 2015
Notification MNAIS 2014 15 Part-1 (ICICI) Alwar
Notification MNAIS 2014 15 Part-2 (ICICI) Banswara
Notification MNIAS Rabi 2014-15 (SBI) Baran
Notification Rabi 2014 Bharatpur
Revised Notification Kharif 2014 (WBCIS)(Bajaj) Bikaner
Revised Notification Kharif 2014 (MNAIS)(SBI) Bundi
Revised Notification Kharif 2014 (WBCIS) Churu
Revised Notification Kharif 2014 (MNAIS) Dausa
Notification Kharif 2014 (MNAIS - Future Generali) Dholpur
Notification Kharif 2014 (WBCIS - Future Generali) Dungarpur
Notification Kharif 2014 (ICICI Lombard) Jaipur
Notification Kharif 2014 (AIC) Jhalawar
Notification Kharif 2014(Bajaj) Jhunjhunu
Notification Kharif 2014(HDFC) Karauli
Notification Kharif 2014(IFFCO Tokiyo) Kota
Notification Kharif 2014(TATA) Nagaur
Notification Kharif 2014-15 (SBI Gen Ins) Sawai Madhopur
Notification Kharif 2014-15 (AIC) Sikar
Notification Kharif 2014-15 (ICICI LOMBARD) Sri Ganganagar
Notification Kharif 2014-15 (HDFC ERGO) Udaipur