Sr.No. Name Post Office Phone Residence Mobile Email-Id

Regional Officer

1.

Shri Mahesh Chandra Chejara

Durgapura

0141-2550614

0141-2361170

+9196804-55921

rajseedsdurgapura@gmail.com

2.

Shri Shivjiram Kataria

Sriganganagar

0154-2440070

-

+9198295-97008

rajseedssriganganagar@gmail.com

3.

Shri Rampal Khatik

Kota

0744-2326736

0744-235509
-

+9194133-85317

rajseedskota@gmail.com

4.

Shri Chhotelal Yadav

Bharatpur

05644-223792

-

+9194133-85320

rajseedsbharatpur@gmail.com

5.

Shri Sudhir Kumar Verma

Udaipur

0294-2584687

-

+9194144-70812

rajseedsudaipur@gmail.com

6.

Shri Jainarain Swami

Mandor , Jodhpur

0291-2570692

0291-2544011

+9194131-07979

rajseedsjodhpur@gmail.com

Plant Officer

1.

Sankar Lal Kaswa

Dhindol,Jaipur

 0141-2550614

-

+9197851-09571

rajseedsdurgapura@gmail.com

2.

Subhash Gora (Charge)

Tabiji, Ajmer

0145-2440830

-

+9195292-74379

rajseedstabiji@gmail.com

3.

Anil Kumar Jangid (CH)

Duni

01434-235263

-

+9191661-44138

rajseedsduni@gmail.com

4.

Shri Subhash Mahela

Ghasu Ka Bas Sikar

01572-232001

01572-2392854

+9197994-35421

rajseedslaxmangarh@gmail.com

5.

Avinash Ramdev

Sriganganagar

0154-2440070

-

+9172320-29990 rajseedssriganganagar@gmail.com

6.

Shri S.P.Singh

Suratgarh

01509-220206

-

+9194608-51937

rajseedssuratgarh@gmail.com

7.

Shri Munsiram

Hanumangarh

01552-230407

-

+9194145-14484

rajseedshanumangarh@gmail.com

8.

Shri N. D Gauri

Karanpur

01501-227608

-

+9198293-00273 rajseedskaranpur@gmail.com

9.

Om Prakash Choudhary

Kota

0744-2328133

-

+9190013-53102

rajseedskota@gmail.com

10.

Shri Dinesh Kumar Jain

Baran

07453-230632

-

+9194133-85326 rajseedsbaran@gmail.com

11.

Shri Rajkumar Nagar

Jhalawar

07432-211205

-

+9194133-85332

rajseedsjhalawar@gmail.com

12.

Shri Manoj Kulshreshth

Bharatpur

05644-223792

-

+9198290-59229

rajseedsbharatpur@gmail.com

13.

Nand Kishor Jat

Alwar

0144-2701913

-

+9194149-22500

rajseedsjhalawar@gmail.com

14.

Bablesh Kumar (Charge)

Hindon City

07469-230333

-

 

rajseedshindon@gmail.com

15.

Shri Hari Mohan Sharma

Udaipur

0294-2584687

0294-2486685

+9194148-09024 rajseedsudaipur@gmail.com

16.

Shri Rajram Sukhwal

Chittorgarh

01472-241012

-

+9194689-68727 rajseedschittor@gmail.com

17.

Shri Dinesh Parsoya

Bhilawara

01482-264684

-

+9198295-31933

rajseedsbhilwara@gmail.com

18.

Shri Shyam Lal Salvi

Banswara

02962-257045

-

+9194133-85325

rajseedsbanswara@gmail.com

19.

Ravindra singh Shekhawat

Mandor, Jodhpur

0291-2570692

-

+9164601-43689 rajseedsjodhpur@gmail.com

20.

Madan Lal Jat

Sumerpur

02933-258326

-

+9194601-05806 rajseedssumerpur@gmail.com

21.

Dr. Rameshwar Lal Jat

Mohangarh

02997-200571

-

+9198293-73111

rajseedsmohangarh1@gmail.com

22.

Shyoji Lal Meena

Nagaur

01582-290077

-

75687-41885

rajseedsnagaur@gmail.com