NIT Tender Sept

 

NIT / Tender

Division

NIT
Number

Date

Special Condition

Jodhpur-I 06/2017-18 27.09.2017  
Jaipur (TM) 06/2017-18 27.09.2017  
Jaipur (TM) 05/2017-18 26.09.2017  
KUMS Pratapgarh 2017-18 22.09.2017  
Circle Jaipur 06/2017-18 20.09.2017  
Circle Sriganganagar (Corrigendum) 02/2017-18 13.09.2017  
KUMS NADBAI (Bharatpur) 2017-18 13.09.2017  
Circle Jaipur (P&M) 03/2017-18 13.09.2017  
Jaipur (Elect) 14/2017-18 08.09.2017  
KUMS Rani (Pali) 2017-18 07.09.2017  
KUMS Tonk 2017-18 06.09.2017  
Jodhpur-I 05/2017-18 04.09.2017  
Jaipur (Elect) 13/2017-18 04.09.2017  
Alwar 04/2017-18 01.09.2017