JAIPUR DIVISION

                     
Name of officers Designation Mobile No. Mobile No. Std. Code Office Resi. Fax No. E-mail ID Room No. Ext. No.
Sh. Ram Lal meena Jt DAg Jaipur 9414049787 141 2722316 - - jdagr.jpr.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. B R Karwa DDAg Jaipur 9928358404 141 2944159 - 2224599 ddagr.jpr.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Vijay Kumar Sharma DDAg Ajmer 9414273175 145 2641990 -   ddagr.ajm.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Srikant Agnihotri DDAg Dausa 9414428023 1427 220012 - 220012 ddagr.dau.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Mahesh Kumar Sharma DDAg Tonk 9414273615 1432 247446 - - ddagr.ton.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Ram Kumar Jat PD ATMA Jaipur 9414408706 141 2349084 - - - - -
Sh. R S Meena PD ATMA Dausa 9414486791 1427 220012 - - - - -
Sh. BudhiPrakash pareek PD ATMA Ajmer 7014393764 145 2641990 - - - - -
Sh. PC Bunkar PD ATMA Tonk 9414335008
1432 247395 - - - - -
Sh. Omprakash Sharma DDAg (ATC) Tabiji 9414567826 145 2440652 - - ddagatc.tabiji.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Radheshyam Meena ADAg Dooni 9166474974 1434 235150 - - adagr.dooni.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Nagar Mal Yadav ADAg Malpura 9928872620 1437 225003 - - adagr.malpura.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh.Dinesh Bairwa ADAg Tonk 9680411703 1432 247326 - - adagr.tonk1.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Sardal Mal Yadav ADAg Shahpura 9784263972 1422 222474 - - adagr.shahpura.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Rekha choudhary ADAg Sanganer 9983750975 141 2943827 - - adagr.sanganer.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Bhagwan Sahai yadav ADAg Jhotwara 9950703813 141 2343796 - - adagr.jpr.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Kailash Chandra Meghwanshi ADAg Ajmer 9928978026 145 2640014 - - adagr.ajm.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Vinod Kumar Chhajer ADAg Beawar 9414644647 1462 226213 - - adagr.beawar.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Anil Kumar Sharma ADAg Dausa 8058836808 1427 231112 - - adagr.dausa.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Madan Lal Redia ADAg Kekri 9929766831 1427 - - - adagr.kekri.agri@rajasthan.gov.in
- -